GALDERAK

OHIKO GALDERAK

1. Nori zuzenduak daude zeinu hizkuntzako ikastaroak?

> Entzumen urritasuna eta zeinu hizkuntza ez dakiten pertsonei.

> Pertsona Gorren senideei.

> Zeinu Hizkuntza ikasteko eta pertsona gorren kolektiboa ezagutzeko interesa duten 16 urte baino gehiago duten edozein pertsonari.

2. Ikastaroak, non ematen dira?

Momentuz,  A1-A2 eta B1 mailako ikastaroak online (ordutegi barik) modalitatean eta B1 eta B2 mailakoak urrutiko (ordutegi finkoarekin) modalitatean eskainiko ditugu. 

3. Ikastaroak, homologatuta daude?

Bai, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpo jardunean dauden irakasleei, Eguneratze-ikastaro modura homologatzen ditu. Honez gain,  Zeinu Hizkuntza Espainiarreko, Estatuko Pertsona Gorren Konfederazioko(EPGK), Estatuko Irakaskuntza Sareko kide garenez, gure titulazioak, Estatu mailan baliotasuna dute.

4. Prestakuntza, zenbat mailatan banatzen da?

Gure komunikazioko ikastaroak, 3 mailetan banatzen dira: Hastapena (A1-A2)*, Erdikoa (B1)* eta Gorenekoa (B2)*, eta bakoitzak, 140orduko iraupena dute.

* Europako Erreferentzia Marko Bateratuan.

5. 3 mailak, derrigorrez burutu behar dira?                                              

Ez, ikasle bakoitzak, zein maila edo mailak burutu nahi dituen erabakitzen du, ez dago 3 mailak burutzeko obligaziorik.  

6. Zein motatako ikastaroak eskaintzen dira?

Modalitatea:

Online: ordutegirik gabe. Ikasleen disponibilitatera egokitua. Momentuz,  A1-A2 eta B1 maila bakarrik eskaintzen ditugu.

Urrutikoa: Ordutegiarekin. Eskolak, zoom bitartez ematen dira. B1 eta B2 mailak eskaintzen ditugu modalitate honetan.

 

Iraupena:

Ikastaro guztien ordu-eskolen iraupena berdina da(140ordu), baina iraupen desberdinak dituzten ikastaroak eskaintzen ditugu:

Erdi-trinkoak: 4 hilabeteko iraupena dute. Urrutiko ikastaroetan, eskolak, astelehenetik  ostegunera, egunean bi orduz ematen dira. Aukera hau, iraileko eta otsaileko deialdietan eskaintzen da.

Arruntak: 8 hilabeteko iraupena dute. Momentuz, online ikastaroetan bakarrik eskaintzen dugu aukera hau. Aukera hau, iraileko deialdian eskaintzen da.

Trinkoak:  2 hilabeteko iraupena dute. Urrutiko ikastaroetan, eskolak, astelehenetik ostegunera edo ostiralera, egunean 4 orduz ematen dira. Aukera hau, udako deialdian eskaintzen da.

 7. Ikasturte bakoitzeko zenbat deialdia egiten dira? Zeintzuk dira?

-Ikasturte bakoitzean 3 deialdi antolatzen ditugu. Deialdi guztietan, 3 mailak eta goizeko zein arratsaldeko ordutegiak eskaintzen ditugu.

1. Deialdia: iraila. Deialdi honetan, ikastaro erdi-trinkoak eta  arruntak eskaintzen ditugu. Ikastaro erdi-trinkoak urtarrilaren amaieran amaitzen dira eta arruntak maiatzaren amaieran.

2. Deialdia: otsaila. Deialdi honetan eskaintzen ditugun ikastaro guztiak, erdi-trinkoak dira eta maiatzaren amaieran amaitzen dira.

3. Deialdia ekaina. Deialdi honetako ikastaroak trinkoak dira eta uztailaren erdialdean edo amaieran amaitzen dira.

8. Noiz zabaltzen da deialdi bakoitza?

> Irailekoa, ekainaren amaieran edo uztailaren hasieran zabaltzen da.

> Otsailekoa, abenduaren amaieran edo urtarrilaren hasieran zabaltzen da.

> Ekainekoa, apirilaren amaieran edo maiatzaren hasieran zabaltzen da.  

9. Deialdi bakoitzean argitaratzen diren talde guztiak osatzen dira?

Ez, gutxieneko ikasle kopurua dauden taldeak bakarrik osatzen dira.

10. Nola ematen da izena?

Deialdia bakoitzean, ikastaroetako Blog-ean argitaratzen dugun  betegarriaren bitartez ematen da izena.  

11. Betegarria betez gain, beste zerbait egin behar da izena emateko?

Bai, Blog-ean agertzen den kontu zenbakian, matrikula erreserbarako 100€ak ordaindu beharko dira.

12. Aukeratutako taldean lekurik eduki ezean edo eskatutako ordutegian talderik sortuko ez balitz, Euskal Gorrak-ek, ordaindutako dirua itzultzen du?

Bai, Ikasleak aukeratutako taldean lekurik eduki ezean ala eskatutako ordutegian talderik sortuko ez balitz, Euskal Gorrak federazioak ikasleari ordaindutako zenbateko osoa itzuliko lioke.

13. Zein da ikastaroen prezioa?  Zer dago prezioaren barne?

> 1.maila (A1-A2):  Online:450€

> 2.maila (B1): Online eta Urrutikoak: 400€

> 3.maila (B2): Urrutikoak:400€

Prezio guztietan, matrikula eta materiala barne daude.

14. Epeka ordaindu daiteke?

Bai, 3 epetan ordaintzeko aukera dago. Epe hauek, deialdi bakoitzean, Blog-eko matrikula atalean azaltzen dira.

Online ikastaroak, 2 epetan ordaintzeko aukera dago.

15. Beherapenik dago?

Bai, hurrengo beherapenak egiten ditugu:

> %33ko edo gehiagoko entzumen ezgaitasuna duten pertsonek, ikastaroko prezioaren 200€ko beherapena izango dute.

> Pertsona gorren, 1.mailako senideek(aita, ama, seme-alabak), ikastaroko prezioaren 200€ko beherapena izango dute.

>Pertsona gorren, anaiek, arrebek eta ahizpek, ikastaroko prezioaren 200€ko beherapena izango dute.

            >Pertsona gorren bikotekideek (ezkondua edo izatezko bikotea), ikastaroko prezioaren 200€ko beherapena izango dute.

 Berria! Hirukideko bazkideek, beherapen hauek izango dituzte:

>% 50 eko beherapena matrikulan.

>% 15 eko beherapena ikastaroan.

*Ikasleek, beherapena izan ahal izateko, ikastaroa hasi baino lehen, beherapena ahalbidetzen dion ziurtagiria( entzumen ezgaitasun ziurtagiria, familia-liburua edo hirukideko bazkidea dela egiaztatzen duen ziurtagiria) emailez bidali edo bulegoan entregatu beharko dute. 

*Beherapenak ez dira bateragarriak. Beherapen hauek, 140orduko ikastaroetan bakarrik aplikatzen dira. 

16. Ikastaroan zehar, urrutiko ikastaroetan taldez aldatzea posible da?

Bai, beti ere, lanagatik edo pisuzko arrazoi bategatik denean eta ikasleari ondo datorkion taldea osatzen bada eta talde horretan lekua badago. Aldaketa hau, ikasleak, bere ohiko ordutegira, 7 eskola-egun baino gehiago huts egingo duela antzematen duenean bakarrik izango da posible.

Ezinezkoa da aurrez aurreko ikastaro batetik online ikastaro batera edo alderantziz aldatzea.

17. Txandaka lan egiten duten langileak, urrutiko ikastaroetan astero ikastaroz aldatu daitezke?

Txandaka lan egiten duten interesatuak, Ikaslearekiko arreta zerbitzuan bere egoerataz galdetu beharko dute.

18. Baja ematean, ordaindutako dirua galtzen da?

Kasu guztietan ez. Blog-ean, zein izena emateko betegarrian, matrikula deuseztatzeko atalean, ordaindutako dirua, noiz, zenbat eta zein egoeratan itzultzen dugun azaltzen dugu.

19. Diplomarik jasotzen da?

Bai, maila bakoitza amaitzean, burututako mailari dagokion hizkuntza-gaitasuna lortu dela ziurtatzen duen agiria ematen da. Beti ere, ezarritako ebaluaketako frogak gainditzen badira eta baimentzen diren huts-egite kopurua gainditzen ez bada. Ikastaroko helburuak ez lortzeagatik, ikastaroa gainditzen ez dutenei, bertaratze ziurtagiri bat ematen zaie.

20. Diploma honek, Zeinu hizkuntzako interpretea izateko gaitasuna ematen du?

Ez.  

21. Proba libreak egiten dira?

            Bai. Urtean zehar, 2 deialdi antolatzen ditugu, bata urtarrilean eta bestea maiatzean. Proba libreak egiteko interesa duten pertsonentzat, gida bat dugu eskuragarri. Inolako konpromisorik gabe eska dezakezue.

Ikastaro hauei buruzko informazio gehiago nahi izan ezkero, hurrengo helbide honetara email bat bidali: alumnado@euskal-gorrak.org

_________________________________

22. Neurrirako ikastaroak eskaintzen dira?

Bai, Ikastaro laburrak, 20 eta 60 ordu bitartekoak eskaintzen dira. Ikastarook gorrekin komunikatzeko gutxieneko gaitasuna lortu nahi duten ala lan eremu zehatz bati lotutako hiztegia ikasi nahi duten enpresa zein taldeei zuzenduta daude.

Neurrirako ikastaroei buruzko informazio gehiago jasotzeko, hurrengo helbide honetara email bat bidali: formacion@euskal-gorrak.org